REDUCERE de 200 USD la kiturile Uncharted cu codul KIT200

meniu

Am ajutat XXX cu YYY pentru ZZZ.

Am ajutat XXX cu YYY pentru ZZZ.

Am ajutat XXX cu YYY pentru ZZZ.

Bateți cu încredere în timp ce navigați noaptea și în condiții de lumină scăzută.

Îmbunătățește-ți abilitățile de vânătoare în timpul nopții cu o vedere de noapte de culoare.

Înregistrați și împărtășiți iubirea dvs. pentru aventură în orice condiții de iluminare.

Supravegherea nocturnă pentru anchetatorii privați și protecția executivă.

Senzori CMOS ultra-slab, personalizați pentru orice aplicație personalizată.

Viziune de noapte color pentru supraveghere de înaltă rezoluție și colectare de dovezi.

Performanță îmbunătățită în timpul nopții pentru a sprijini misiunile de căutare și salvare.

Aplicații Mil-Spec cu lumină scăzută pentru agenții militare și guvernamentale.

Monocular digital cu viziune de noapte montat pe cască pentru profesioniștii tactici.

Camera marină cu lumină ultra-scăzută care va schimba navigația așa cum o cunoaștem.

Dispozitivul de vizionare nocturnă pentru aplicarea legii și siguranța publică.

Accesorii pentru camera de vedere nocturna pentru gama Sionyx.

Specificații de informații despre produs pentru modelele de camere cu vedere pe timp de noapte pe care nu le mai fabricăm.

Termeni de vânzare

1. Oferta de vânzare.

SIONYX LLC („SIONYX”), oferă să vândă clientului identificat mai întâi în această ofertă („Client”) produse și servicii (individual și colectiv „Bunuri”) pe baza termenilor și condițiilor găsite în pagina / paginile anterioare ale acest citat și cele furnizate mai jos („Termeni”) Cu excepția cazului în care este specificat altfel în această ofertă, această ofertă este disponibilă pentru acceptare conform Termenilor timp de treizeci (30) de zile de la data prezentei ofertă („Perioada deschisă”). Acceptarea acestei oferte este limitată la acceptarea completă a Termenilor și o comandă a Clientului constituie o astfel de acceptare completă. Prin prezenta, SIONYX respinge toți termenii din acceptarea Clientului care sunt suplimentari sau variați în orice parte a Termenilor. Nicio revizuire a niciunuia dintre Termeni nu este valabilă decât dacă este făcută în scris și semnată de un reprezentant autorizat al SIONYX. Această ofertă nu reprezintă în niciun fel un angajament de capacitate de producție din partea SIONYX.

2. Comenzi de cumpărare.

Clientul va efectua comenzi, dacă este cazul, prin e-mail, prin fax sau în orice mod rezonabil din punct de vedere comercial aprobat de SIONYX și Client. Clientul se va asigura că toate aceste comenzi indică cel puțin următoarele: produse sau servicii specifice, cantitate, preț, prețul total de achiziție, numărul de ofertă și informațiile „factură către” și „expediați către”.

3. Acceptarea.

Comenzile clientului nu sunt obligatorii pentru SIONYX decât sunt acceptate de SIONYX. SIONYX poate accepta o comandă trimițând Clientului o confirmare scrisă sau livrând produse comandate de acesta. Fiecare comandă a Clientului acceptată de SIONYX conform Termenilor (în vigoare la momentul acceptării) creează un contract obligatoriu (denumit „Acord”) între SIONYX și Client.

4. Prețuri și impozite.

Cu excepția cazului în care părțile convin altfel reciproc în scris, toate prețurile prevăzute în Termeni și condițiile de plată pentru toate bunurile achiziționate în condiții sunt net de 30 la SIONYX. Clientul va plăti toate taxele aplicabile pentru transportul de marfă și toate taxele și taxele care sunt impuse de legile, reglementările sau regulile aplicabile care decurg din sau sunt legate de achiziționarea acestor bunuri, inclusiv fără limitare, toate taxele de vânzare, impozitul pe utilizare și valoarea -impozit completat. Clientul va plăti toate aceste taxe indiferent dacă sunt sau nu înscrise pe factura SIONYX.

5. Plata.

Toate facturile SIONYX sunt scadente integral în intervalul de timp identificat în câmpul etichetat „Plată” menționat anterior în această ofertă. În cazul în care Clientul nu efectuează nicio plată la scadență, Clientul va plăti SIONYX o taxă de serviciu pentru suma totală datorată la o dobândă mai mică de 1.5%, cumulată lunar sau la rata maximă a dobânzii permisă de legea aplicabilă. SIONYX își rezervă un interes de securitate pentru toate produsele vândute către Client până la încasarea plății complete și Clientul acceptă să notifice SIONYX înainte de relocarea oricărui produs în care SIONYX are o dobândă de securitate. Clientul va executa orice document (documente), inclusiv o declarație de finanțare sau un alt document necesar pentru a perfecționa interesul SIONYX pentru produsele respective (de exemplu, fără limitare, UCC-1 din Statele Unite). Clientul autorizează SIONYX să depună pe cheltuiala Clientului orice declarație de finanțare referitoare la produsele respective fără semnătura Clientului, cu excepția cazului în care este interzis de lege.

6. Disponibilitate.

Bunurile sunt supuse disponibilității. SIONYX poate anula orice comandă sau orice parte a unei comenzi cu sau fără cauză în orice moment și fără penalități. Singura obligație a SIONYX pentru o astfel de anulare este de a returna orice plata în avans plătită de Client pentru acea porțiune a comenzii anulate de SIONYX.

7. Transport, risc de pierdere și ambalare.

SIONYX va livra toate Bunurile cumpărate de Client către Client sau destinatarul său (sau o combinație a ambelor) în temeiul Incotermului identificat în câmpul etichetat „Expediție” menționat anterior în această ofertă. Titlul și riscul de pierdere a mărfurilor trec Clientului la livrarea către transportator specificat de către Client (sau destinatarul său) pentru expediere. Data facturii de încărcare sau a altor chitanțe emise de un astfel de transportator este o dovadă concludentă a datei de livrare și a expedierii Mărfurilor. SIONYX ambalează mărfurile în conformitate cu practicile sale obișnuite.

8. Informații confidențiale.

SIONYX și Client acceptă să mențină toate informațiile confidențiale dezvăluite în condiții (inclusiv termenii și condițiile) în conformitate cu acordul de confidențialitate aplicabil semnat între părți. Dacă și numai dacă nu există un astfel de acord, SIONYX și Clientul trebuie să respecte restul acestei secțiuni. Fiecare parte va ține cu strictă încredere informațiile pe care le primește de la cealaltă parte care este etichetată confidențial sau cu o legendă similară sau care este identificată ca fiind confidențială în momentul dezvăluirii („Informații confidențiale”). Fiecare parte nu folosește nicio informație confidențială a celeilalte părți, cu excepția faptului că se efectuează conform cerințelor din acești Termeni sau un Acord. Fiecare parte protejează informațiile confidențiale ale celeilalte părți cu cel puțin același grad de îngrijire pe care îl folosește pentru a-și proteja propriile informații și materiale de aceeași importanță, dar în niciun caz mai puțin decât un standard rezonabil de îngrijire. Niciuna dintre părți nu trebuie să dezvăluie și să nu permită accesul unei părți terțe la informațiile confidențiale ale celeilalte părți fără acordul prealabil al părții divulgatoare. Fiecare parte își păstrează dreptul de proprietate asupra oricărei informații confidențiale pe care le dezvăluie în termeni. La solicitarea unei părți care dezvăluie informații confidențiale, partea care primește aceste informații le va returna imediat părții care dezvăluie. Nimic din Termeni nu împiedică oricare dintre părți să urmărească în mod independent sau să-i angajeze pe alții pentru a urmări aceleași sau similare oportunități de afaceri sau utilizarea sau dezvoltarea tehnologiei, atâta timp cât astfel de activități nu încalcă Termenii. Clientul nu va inversa inginerii niciun fel de informații sau produse confidențiale furnizate de SiOnyx.

9. Implicit.

În cazul în care Clientul nu răspunde cu plată oricărei facturi sau încalcă Termenii, SIONYX poate, la discreția sa, să efectueze una sau ambele dintre următoarele: (i) să retină o expediere integrală sau parțială a oricărei comenzi și (ii) solicitați Clientului să plătească în avans pentru expedierile viitoare. SIONYX poate suspenda performanța pentru orice comandă sau poate solicita plata în numerar, garanție sau altă asigurare satisfăcătoare SIONYX atunci când, în opinia SIONYX, starea financiară a Clientului sau alte motive de insecuritate justifică o astfel de acțiune.

10. Rezilierea.

  1. Dacă Clientul încetează să își desfășoare operațiunile în desfășurarea normală a activității (inclusiv incapacitatea de a-și îndeplini obligațiile sale pe măsură ce se maturizează) sau dacă orice procedură în temeiul legilor privind falimentul sau insolvența este introdusă împotriva Clientului, sau este desemnat sau solicitat un destinatar pentru Client, sau Clientul face o misiune în beneficiul creditorilor, SIONYX poate rezilia unul sau mai multe Acorduri, toate sau oricare dintre porțiunile comenzilor transmise de către Client, sau orice combinație a celor de mai sus fără răspundere.
  2. Cu excepția cazului în care sunt conforme cu politicile actuale ale SIONYX, Clientul nu va anula sau amâna totalitatea sau o parte din comenzile sale fără acordul scris anterior al SIONYX.
  3. Următoarele secțiuni împreună cu toate definițiile prezentate în acești Termeni supraviețuiesc oricărei rezilieri sau expirări ale Termenilor sau a oricărui Acord: 4, 5, 9 și 10 - 20.

11. Garanție.

SiOnyx reprezintă și garantează Clientului că fiecare Produs nu trebuie să prezinte defecte de manoperă și materiale pentru o perioadă de douăsprezece (12) luni de la expediere către Client. Această garanție a Produsului nu se va aplica niciunui Produs care a fost abuzat, deteriorat, modificat sau utilizat greșit sau este defect ca urmare a unor cauze externe Produsului și nu cauzate de SiOnyx. În plus, această garanție a produsului nu se aplică prototipurilor Beta care sunt furnizate "Așa ESTE". SiOnyx garantează că Produsul se conformează specificațiilor fișei de date de către SiOnyx (dacă este cazul). EXCEPTĂ CA SETY FORTH DE DEZI, SIONYX NECESARĂ TOATE GARANȚIILE, EXPRIMATE, IMPLICATE SAU ALTĂ, INCLUSĂ, DAR FĂRĂ LIMITARE LA, NICIUNE GARANȚII PRIVIND ACCURACIA, COMPLETENȚIA, PERFORMANȚA SAU NECONFORMAREA DREPTURILOR PĂRȚILOR TREI. SIONYX NU ESTE EXCLUSIV NICI O GARANȚIE DE COMERCIABILITATE SAU FITNESS PENTRU UN SCOP PARTICULAR.

12. Limitare a răspunderii.

  1. CU excepția PREVEDERII ÎN SUBPARTAMENTUL 14 (b) DUPĂ, NICI UN EVENIMENT NICIUN PĂRȚI NU ESTE RĂSPUNSĂTORUL ALTEI PĂRȚI PENTRU ORICE PIERDE DE PROFITURI, INDIRECT, INCIDENTAL, CONSECVENȚIAL SAU SPECIALE, DUPĂ CARE ACEASTA PĂRȚĂ AVOCĂ AVIZUL POSIBILITĂȚII ACESTE DAUNE.
  2. LIMITĂRILE RESPONSABILITĂȚII ÎN SIGURANȚĂ A ACESTEI SECȚIUNI 14 NU SE APLICĂ:
    1. ÎNCĂLCARE DE ORICE parte a secțiunii 10 („INFORMAȚII CONFIDENțiale”); SAU
    2. SCURTĂ FOLOSIRE SAU NEGLIGENȚĂ GRUCĂ.

13. Neasignarea.

Orice atribuire de către Client cu privire la orice interes pentru o comandă, sau orice plată cuvenită sau care urmează să fie scadentă în conformitate cu Termenii sau orice delegare a obligațiilor Clientului prezentate, fără acordul scris al SIONYX, este nulă și nu se poate aplica. În pofida oricăror condiții contrare din Termeni, SIONYX poate rezilia imediat orice Acord, toate sau orice porțiune a comenzilor (serviciilor) trimise de Client sau a oricărei combinații de mai sus, dacă: (1) Clientul se consolidează sau se contopește cu sau cu o altă parte , indiferent dacă Clientul este sau nu entitatea supraviețuitoare a unei astfel de tranzacții; (2) Clientul vinde, cedează sau transferă în întregime sau în mare parte toate bunurile sale către o altă parte; sau (3) există o schimbare substanțială a proprietății sau managementului Clientului, care este considerat de SIONYX ca afectând autoritatea decizională a managementului sau operațiunilor Clientului.

14. Forța Majeurei.

Niciuna dintre părți nu este responsabilă de întârzierile sau neîndeplinirea executării în conformitate cu Termenii (în afară de neplata unor sume datorate și încălcarea obligațiilor care îi revin în conformitate cu secțiunea 10), în măsura în care această parte a fost împiedicată în îndeplinirea sa de orice apariție în afara controlului său rezonabil, inclusiv fără limitare, actul lui Dumnezeu, foc, reținere guvernamentală, agitație civilă, întrerupere a puterii, dispută de muncă și indisponibilitate sau lipsuri de materiale.

15. Severabilitate și renunțare.

Dacă se constată că o parte a unui acord este nulă sau neaplicabilă, restul acordului respectiv continuă să fie în vigoare și va fi interpretat în toate privințele ca și cum o astfel de parte invalidă sau neaplicabilă ar fi fost omisă. Nicio prevedere a vreunui acord nu este considerată renunțată de o parte, cu excepția cazului în care renunțarea este scrisă și semnată de un reprezentant autorizat în mod corespunzător al acelei părți. O parte nu creează o renunțare continuă sau nicio așteptare de neîndeplinire sau întârziere prin furnizarea unei renunțări la orice neplată sau încălcare a unui Acord sau nu reușește să-și exercite imediat orice drept în baza unui Acord.

16. Legea guvernantă și disputa.

Termenii și toate acordurile sunt reglementate și interpretate în conformitate cu legile Commonwealth din Massachusetts, SUA, fără a ține cont de principiile și regulile sale de conflict. Orice litigiu, controversă sau cerere referitoare la termeni sau la orice acord va fi soluționat exclusiv și în cele din urmă de o instanță a Commonwealth-ului din Massachusetts.

17. Legile privind exportul.

Clientul este de acord să respecte toate legile și restricțiile și reglementările privind exportul Departamentului de Comerț al SUA sau al altor state membre sau alte agenții sau autorități suverane și să nu se aștepte sau să permită exportul sau reexportul în nicio țară sau eliberarea către cetățean al unei țări restrânse, a oricăror date tehnice sau orice produs direct al acestora cu încălcarea oricăror astfel de restricții, legi sau reglementări sau dacă și până când toate licențele și autorizațiile necesare sunt obținute țărilor specificate în Regulamentele de administrare a exportului din SUA aplicabile ( sau orice supliment sau reglementări succesoare). Clientul confirmă faptul că Clientul nu va vinde, exporta, reexporta sau nu va transfera niciun produs SiOnyx pentru utilizare de către, pentru sau în: activități explozive nucleare, reactor nuclear sau combustibil nuclear; sisteme de rachete, inclusiv rachete, sisteme de rachete balistice, vehicule de lansare spațială sau vehicule aeriene fără pilot, inclusiv sisteme de rachete de croazieră, drone țintă și drone de recunoaștere; arme chimice și / sau biologice; propulsie nucleară maritimă; arme de distrugere în masă sau vândute persoanelor implicate în arme de distrugere în masă; organizații teroriste străine; utilizări militare în Republica Populară Chineză, Rusia sau Venezuela.

18. Întregul acord.

Termenii constituie întreaga înțelegere între părți cu privire la achiziția și vânzarea Bunurilor și înlocuiește și înlocuiește integral toate înțelegerile anterioare sau contemporane, acordurile, discuțiile, angajamentele și negocierile - fie ele orale sau scrise - cu privire la același subiect . Nicio adăugare, modificare, modificare sau modificare a Termenilor nu este efectivă decât dacă este redusă la scris și semnat de ambele părți.

19. Diverse.

Subtitrările și titlurile care apar în această ofertă sunt doar pentru referință și nu vor fi luate în considerare în interpretarea Termenilor sau a niciunui Acord. Orice și toate drepturile și căile de atac ale unei părți conferite conform Termenilor cu privire la încălcarea sau neplata altei părți a Termenilor sunt cumulative cu și nu sunt excluse de orice alt drept sau remediu de drept, în echitate sau conferite de acești Termeni. Exercitarea de către o parte a oricărui drept sau remediu nu exclude exercitarea niciunui alt drept. Eșecul SIONYX de a face recomandări sau de a oferi sfaturi Clientului nu va impune nici o răspundere pentru SIONYX. SIONYX și Client nu se află într-o relație de parteneriat, franciză, joint-venture, agenție, încredere sau angajare, ca urmare a Termenilor sau a oricărui Acord.

20. Revânzare.

Cumpărarea dvs. este un acord pentru a cumpăra produse (e) de produs SiOnyx pentru uz personal și nu pentru intenția de a le revinde.

SiOnyx, LLC vinde și sprijină produsele consumatoare și profesionale ale mărcii SiOnyx din SUA prin intermediul companiei SiOnyx, LLC SUA, care distribuie aceste produse prin distribuitorii și distribuitorii autorizați. SiOnyx, LLC este singurul importator autorizat al acestor produse în SUA și oferă servicii pentru clienți și asistență lider în industrie.

Produsele distribuite de SiOnyx, LLC sunt „localizate” pentru a răspunde nevoilor clienților de pe piața americană și sunt concepute pentru a respecta reglementările locale de securitate și cerințele guvernamentale. Produsele legitime americane vin cu accesorii, manuale și garanții diferite decât versiunile destinate vânzării în alte regiuni globale.

Produsele noi și veritabile SiOnyx, LLC destinate vânzării în SUA pot fi achiziționate doar de la dealerii autorizați autorizați din SiOnyx, LLC sau direct de la SiOnyx, LLC SUA.

Dacă aveți îndoieli despre un vânzător sau dacă produsele pe care le vinde sunt destinate vânzării în SUA, vă rugăm să contactați SiOnyx la +1 978.922.0864 x130.

Caută